Elprim High Creditworthiness Ratings

Brojač udara groma – ADT brojač

ADT brojač

ADT brojač

Brojač udara groma broji i evidentira direktne udare, što je dobro za sigurno funkcionisanje gromobranske instalacije. To je uređaj koji ne utiče na operativnost gromobranskog sistema ali to je nesumnjivo veoma važan element , jer je to jedini način da znate da je sistem pretrpeo udar groma, posle čega mora biti sprovedena provera sistema, kako bi se utvrdilo da je još sve u ispravnom stanju

Tehničke karakteristike

Prag vršne struje (Itc8/20 μс) - 1 кА. Broji i podnosi struju do (Imcw 10/350 μс) - 100 кА. Važi za traku 60 x 10 mm Važi za provodnik do Ø 15 mm Radna temperatura: ( -20ºC….. + 65ºC) Težina: 285 grama. Dimenzije: 82 x 69 x 45 mm U skladu sa: EN 62561-6 / EN 50164-6 / UTE C17-106

Prednosti

Brza i jednostavna instalacija Nema potrebe za isključivanje spusnog provodnika Može se ugraditi na bilo koji tip provodnika Može se koristiti za brojanje i snimanje direktnih udara i prenapona